پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه

كوچكترین جزء عملیاتی تشكیل دهنده یك پروژه را كه دارای یك زمان شروع، یك زمان پایان، طول زمان، منابع

دانلود پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت کنترل پروژه برنامه ریزی مدیریت کنترل پروژه سیستم اجرایی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 596 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 73

پــروژه ، عبارت از مجمـوعه اقدامات و عملیات پیچیـده و منحصـر بـه فـردی متشكل از فعالیتهای منطقی و مرتبط به یكدیگـر است كه زیـرنظر یك مـدیـریت و سـازمـان اجرایی مشخص ، برای تامین هـدف یا اهـدافی مشخص در چـارچوب بـرنامـه زمـانی و بـودجه از پیـش تعیین شده ای اجــرا می شــود .

– پـروژه ، مجمـوعه ایست از كارهای غیـر تكـراری و مرتبط به هم كـه هریك از آنها مـدت اجـرا ، زمـان شـروع و زمـان خاتـمه معینی دارد .

خصـوصیات یك پـــروژه :

پــروژه از یك مجمـوعه فعـالیت تشكیل میشـود ، بطـوریكه با انجـام این فعـالیتها پــروژه بـه اتمام می رسـد .

–  بیـن فعالیتها روابط و وابستگـی یا تقـدم و تـأخــر وجــود دارد.

–  فعـالیتها مــرز دار هستنــد ، یعنی پــروژه فـرآینـد گسستـه دارد .

–  هـر پــروژه دارای یك نقطـه شــروع و یك نقطه پایان می باشد .

          هـر پــروژه دارای یك هدف مشخص و قابل ارزیـابی است.

          هر پروژه داری یک کیفیت تعریف شده برای اجرا می باشد.

دانلود پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه